Bestem monotoniforhold

Denne guide handler om, hvordan du kan løse opgaver, hvor du skal bestemme monotoniforholdene for en funktion, dvs. hvor du skal beskrive, på hvilke intervaller funktionen er hhv. voksende og aftagende.

Her er to eksempler på opgaveformuleringer:

  • Brug differentialregning til at bestemme monotoniforholdene for f.

  • Bestem monotoniforholdene for funktionen f.

Opgaverne kan genkendes på, at der eksplicit bliver spurgt til monotoniforholdene i opgaveformuleringen.

Du får typisk givet funktionens forskrift i opgaven. I så fald skal du benytte guiden Bestem monotoniforholdene ud fra funktionsforskriften.

Hvis du ikke kender funktionsforskriften, men i stedet får givet grafen for funktionen og den afledte funktions nulpunkter, så skal du benytte guiden Bestem monotoniforholdene ud fra grafen.

Du kan læse mere om, hvordan differentialregning kan bruges til at bestemme monotoniforhold på siden Monotoniforhold i vores kompendium om differentialregning.