Differentiering af en funktion

Her får du en guide til, hvordan du differentierer en funktion ved hjælp af et CAS-værktøj.

Herunder kan du se to eksempler på, hvordan opgaver af denne type kan være formuleret.

  • Bestem f’(x), og bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet (23, f(23))

  • Bestem g’(x), og gør rede for, at g er voksende.

Opgavetypen kan genkendes på, at der eksplicit står, at du skal bestemme den afledte funktion, dvs. at du skal differentiere en funktion. Vær opmærksom på, at navngivningen af funktionen kan variere (funktionen kan fx hedde f eller g).…

...

Metode

1. Identificér funktionsforskriften 

I opgaveformuleringen får du givet forskriften for en funktion. Fx

f(x)=3x^2+2x-1

Det er denne funktion, du skal differentiere, dvs. at du skal bestemme den afledte funktion. 

2.…

...

Eksempel 

En funktion f er givet ved forskriften:

f(x)=-0,6x^3+3x^2-67x+15

Bestem f’(x).

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

 …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind