Differentiering af en funktion

Her får du en guide til, hvordan du differentierer en funktion ved hjælp af et CAS-værktøj.

Når vi differentierer en funktion, så bestemmer vi den afledte funktion. 

...

Eksempler på opgaveformuleringer

Vi har understreget de ord, der er karakteristiske for opgaver af denne type:

  • Bestem f '(x), og bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet (23, f(23)).
  • Bestem g'(x), og gør rede for, at g er voksende.

I opgaver af denne type står der typisk direkte i opgaveformuleringen, at du skal bestemme den afledte funktion.

...

Metode

1. Identificér funktionsforskriften 

Som det første skal du identificere forskriften for den funktion, du skal differentiere. Fx

f(x) = 3x2 + 2x - 1

Forskriften er typisk givet i opgaveformuleringen.

2. Differentiér funk…

...

Eksempel 

En funktion f er givet ved forskriften:

f(x) = -0,6x3 + 3x2 - 67x + 15

Bestem f '(x).

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Opgaver, du kan øve dig på

Du kan finde opgaver, som …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind