Paideia

Her finder du noter til grundbogen Paideia, som benyttes i Oldtidskundskab i gymnasiet. Vi linker til noter på Studienet, som svarer til indholdet i Paideia. Enkelte temaer og afsnit har vi ikke noter til. 

Epos

Vi linker til noter, der passer til kapitlet om epos i Paideia.

Epos hos grækerne

Homer og helteeposet: Det græske epos

Iliaden og Odysséen

Eposets karakteristiske træk: Kendetegn ved eposgenren

Det homeriske spørgsmål

Eposet som totalgenre

Epos hos romerne

Det romerske epos

Den augustæiske æra: Augustus’ propaganda og moralske oprustning

Æneiden af Vergil

Ovids forvandlinger (Metamorfoserne)

Epos efter antikken

Epos efter antikken

Historiografi

Vi linker til noter, der passer til kapitlet om historiografi i Paideia.

Historiografi hos grækerne

Græsk historieskrivning: Historiografiens fødsel

Skriftens indførelse i Grækenland

Den tidligste historiografi – Homer og Hesiod

Videnskab og overgangen fra mytos til logos (se: Overgangen mellem mythos og logos hos Herodot)

Herodot 

Thukydid

Historieskrivning efter klassisk tid

Historiografi hos romerne

Romersk historieskrivning

Sallust

Livius

Tacitus

Historiografi efter antikken

Historiografi efter antikken

Drama

Vi linker til noter, der passer til kapitlet om drama i Paideia.

Drama hos grækerne

Dionysosfesten i Athen (se: Dramaets oprindelse)

Dionysosteatret i Athen (se: Det antikke teater)

Tragedien

Den gamle komedie (se: Komediens kendetegn)

Aristoteles’ dramateori

Drama hos romerne

Drama hos romerne

Drama efter antikken

Drama efter antikken

Filosofi

Vi linker til noter, der passer til kapitlet om filosofi i Paideia.

Filosofi hos grækerne

Førsokratikerne

Sofisterne

Sokrates

Platon

Aristoteles

Filosofi i hellenistisk tid og hos romerne

Stoicismen

Epikuræisme

Filosofi efter antikken

Filosofi efter antikken

Retorik

Vi linker til noter, der passer til kapitlet om retorik i Paideia.

Retorik hos grækerne

Den retoriske teori

Retorikken i litteraturen

Retorikken i det demokratiske Athen (se: Udviklingen af retorikken i Grækenland

De attiske talere: (se: Græske talere og taleskrivere)

Filosofferne Platon og Aristoteles - og retorikken (se: Sofisternes retorik - og Platons kritik)

Retorik hos romerne

Retorikken i Rom

Retorik til Herennius (se: Den retoriske teori, som Retorik til Herennius handler om)

Cicero og hans retorik

Quintilian

Retorik efter antikken

Retorik efter antikken

Poesi

Vi linker til noter, der passer til kapitlet om poesi i Paideia.

Poesi hos grækerne

Poesi i antikken: Lyrik og digte

Jambeelegi og epigram

Melisk poesi

Sappho (Sapfo)

Poesi hos romerne

Horats

Catul

Ovid

Martial

Poesi efter antikken

Poesi efter antikken

Kunst (og perioder)

Vi linker til noter, der passer til kapitlerne om kunst og perioder i Paideia.

Minoisk, mykensk, geometrisk og arkaisk tid (ca. 2000-480 f.Kr.) 

Noter til perioder: Minoiskmykenskgeometrisk og arkaisk tid.

Arkaisk skulptur

Geometrisk vase-stil

Arkaisk vase-stil (sortfigur) og tidlig rødfigurstil

Tidlig klassisk tid 480-450 f.Kr.

Noter til perioden, tidlig klassisk tid

Tidlig klassisk skulptur

Se også: Generelle træk for klassisk skulptur

De fire perioder for rødfigurstil i vaser (bl.a. tidlig klassisk rødfigur)

Højklassisk tid 450-400 f.Kr.

Noter til perioden, højklassisk tid

Højklassisk skulptur

Se også: Generelle træk for klassisk skulptur

De fire perioder for rødfigurstil i vaser (bl.a. højklassisk rødfigur)

Senklassisk tid 400-323 f.Kr.

Noter til perioden, senklassisk tid

Senklassisk skulptur

Se også: Generelle træk for klassisk skulptur

De fire perioder for rødfigurstil i vaser (bl.a. senklassisk rødfigur)

Hellenistisk tid (323-31 f.Kr.)

Noter til perioden, hellenistisk tid

Hellenistisk skulptur

Romersk tid (753 f.Kr.-476 e.Kr.)

Noter til perioden, romersk tid

Romersk skulptur