Historie og samfund

På de følgende sider finder du noter til alt det i faget Oldtidskundskab, der har at gøre med det oldgræske samfund og dets historie. Undervejs kommer vi også ind på romersk tid og det romerske samfund.

Vi har samlet en side med noter til oldtidens perioder, som giver dig et historisk overblik over de perioder, man arbejder med i Oldtidskundskab. Dvs. tilbage fra minoisk og mykensk tid, over arkaisk og klassisk tid og frem til romersk tid.

På siden om styreformer i antikken får du overblik over de forskellige politiske styreformer, der fandtes i oldtidens Grækenland og Rom. Det gælder særligt tyranni (eneherredømme), oligarki (fåtalsstyre) og demokrati (folkestyre).

Du får også en side med noter om Athen, den dominerende græske bystat i oldtiden. Her finder du viden om Athens historie, demokrati og kulturelle udvikling.

På siden med noter om Sparta forklarer vi om denne bystats særlige samfundsform og historie. Vi giver blandt andet et overblik over, hvordan Sparta var Athens modsætning og hovedmodstander i oldtiden.

Endelig finder du en side med noter til begreberne oikos og polis, der betyder hus/hjem/slægt og by/bystat/hjemland. Det er to meget vigtige begreber til at forstå den oldgræske samfundsform og forholdet mellem individ og samfund i antikken.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind