Retorik

På de følgende sider finder du gode noter til den del af faget Oldtidskundskab, som handler om retorik. Det vil sige læren om talekunst, taleskrivning og taleteori.

På siden om retorikken i Grækenland og Rom får du et overblik over udviklingen af retorik og taleskrivning i antikken. Vi kommer bl.a. omkring sofisternes talekunst og Platons kritik af den.

På siden om den retoriske teori får du noter til de vigtigste dele af det retoriske system, der blev udviklet i antikken:

 • De tre taletyper
 • Talens dele (opbygning)
 • Talens tre stillejer
 • Appelformerne: etos, logos, patos
 • Det retoriske pentagram
 • Talerens arbejdsstadier (arbejdsproces)

På siden om vigtige talere og taleskrivere får du noter om berømte retorikere som sofisten Gorgias, Lysias og Demosthenes (to såkaldt attiske talere), samt den romerske politiker Cicero.

Uddrag 

Her kan du se et uddrag fra vores noter om retorik i oldtiden:

Demosthenes (384-322 f.Kr.)

 • Demosthenes var en græsk taleskriver, taler og politiker, som levede i Athen i 300-tallet f.Kr.
 • Han er særlig kendt for sine politiske taler.

Demosthenes’ retorik

Demosthenes retoriske stil er kendetegnet ved:

 • At han mestrer forskellige talestile, både en kunstfærdig stil ligesom Gorgias og en enkel stil som Lysias (og alle tre stillejer).
 • At bruge de forskellige stillejer, efter hvornår de passer bedst ind i en tale.
 • At han benytter appelformen patos, dvs. at tale til modtagernes følelser. Han taler ofte til athenernes stolthed og nationalfølelse.

Demosthenes’ politiske karriere - retorikken i praksis

Demosthenes’ politiske karriere var dramatisk:

 • Med sine gode evner som taler arbejdede han sig op til at blive den ledende athenske politiker i kampen mod ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind