Lyrik og digte

Grundlæggende fakta

 • Lyrik er den tredje hovedgenre fra antikken ud over epik (epos) og drama (tragedie og komedie). Genren kan også kaldes poesi.
 • Ordet lyrik kommer af lyre, som var et populært strengeinstrument i oldtidens Grækenland.
 • Lyrik er digtning, der er beregnet til at blive fremført sammen med musik, fx til lyrespil.
 • Overordnet kan hovedgenren lyrik karakteriseres som:
  • Kortfattet digtning på vers. Dvs. på linjer og med en fastlagt metrik (rytme), så at man kan synge teksten.
  • Digtning, der ikke har et længere fortællende indhold (derved adskiller lyrik sig fra epik og drama).
  • Velegnet til at formidle følelser, sansninger, refleksioner og stemninger i en kort form.

Lyriske genrer

Der fandtes mange lyriske genrer i antikken. De er lidt forskellige, men alle er former for lyrik.

Elegi

 • Elegi er en højstemt type lyrisk digt.
 • Indholdet kan typisk være lovprisning af nogen eller en klagesang (elegos betyder egentlig ‘klagesang’).
 • Sproget er højtideligt og med en personlig tone.
 • Elegien blev fremført til fløjtespil af en auloi, en græsk dobbeltfløjte.
 • Digtere fra antikken, der skrev elegier, var fx grækerne Mimnermos og Tyrtaios samt romeren Ovid.

Homerisk hymne

 • En homerisk hymne er en lovprisning af en gud eller en hel
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind