Templer og andre helligdomme

Om de oldgræske helligdomme

 • Templer var den vigtigste form for helligdom i oldtidens Grækenland. De blev regnet for gudernes boliger på jorden.
 • Templerne var centrum for grækernes og bystaternes religion. I denne religion var ritualer som ofringer, processioner og fester for guderne i centrum.
 • Guden var repræsenteret ved en gudestatue inden i templet, som blev tilbedt. Uden for templerne på et alter ofrede man dyr, vin eller andre former for mad til guden.
 • Tankegangen bag ofrene var do ut des, som betyder ‘jeg giver, for at du skal give’. Mennesker giver noget til en gud gennem et offer og forventer til gengæld at blive bønhørt af guden og på den måde få noget igen.
 • Orakler var helligdomme, hvor mennesker kunne få svar på spørgsmål, som de stillede orakelguden.
 • Særligt Apollon og Zeus var orakelguder, som man kunne spørge om råd ved deres orakel-helligdomme i fx Dodone (Zeus) og Delfi (Apollon).

Se også: Noter til græske templers arkitektur 

Oraklet i Delfi 

 • Oraklet i Delfi var en helligdom for guden Apollon:
  • Det var det mest indflydelsesrige orakel i antikken og det mest berømte.
  • Den centrale del af helligdommen var et tempel for Apollon.
  • (Bemærk: ‘Oraklet i Delfi’ kan samtidig henvise til spåkvinden i Delfi, Pythia).
 • Orakelsvar:
  • Man gav Apollon og helligdommen nogle ofre, fx værdifulde genstande, og fik så til gengæld svar på ens spørgsmål.
  • Som regel var svaret tvetydigt o
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind