Myter

På denne side får du noter om græsk mytologi og de mange forskellige myter. Bemærk, at du ikke skal kende alle myterne, men kun dem, I har været omkring i Oldtidskundskab. Du kan bruge indholdsfortegnelsen til at finde dem, du skal bruge.

Hvad er græsk mytologi?

 • Mythos betyder ‘ord’ eller ‘fortælling’.
 • Mytologien er den samlede betegnelse for alle de oldgræske fortællinger om guders og heltes bedrifter i fortiden.
 • Fortællingerne kaldes myter, og de foregår i fortiden, dengang guder og halvguder var mere aktive på jorden (ifølge de oldgræske forestillinger).
 • Myterne og mytologien danner grundlaget for græsk religion, kultur og verdensanskuelse.

Ophavet til de græske myter

 • Myterne har ikke nogen egentlig forfatter. De er fortællinger, der er blevet mundtligt overleveret gennem tiden.
 • Grundmyterne om gudernes skabelse og verdens orden foregår i urtiden, dvs. for meget længe siden. Det gælder bl.a. den græske skabelsesmyte og  verdensaldermyten.
 • Oldtidens grækere mente, at de fleste af de øvrige myter og sagn foregik i bronzealderen, dvs. det vi kalder mykensk tid (ca. 1600-1100 f.Kr.). Mykensk tid kaldes derfor også græsk sagntid.
 • Grækerne i oldtiden forstod i udgangspunktet myterne som historiske begivenheder, dvs. virkelige hændelser.
 • I løbet af 400-tallet f.Kr. begyndte sofister og filosoffer dog at stille spørgsmålstegn ved, om myterne var historiske begivenheder.

Kilder til myterne

 • Vi har særligt kendskab til myterne gennem Hesiods og Homers værker, som er nedskrevet omkring år 700 f.Kr. (for Hesiods vedkommende måske lidt senere).
 • I Hesiods Theogonien og i Værker og dage genfortælles en stor del af de græske grundmyter, dvs. om guders og menneskers tilblivelse og om verdens orden.
 • I Homers eposer, Iliaden og Odysséen, genfortælles mang
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind