Græsk mytologi

På de følgende sider forklarer vi om den græske mytologi i noteform. Vi ser nærmere på myter, guder og helligdomme. Undervejs kommer vi også omkring romersk mytologi, som i store træk ligner den græske.

Vi forklarer om:

Uddrag fra noterne om mytologi:

Myternes funktion og betydning

  • Myterne var kendt af alle grækere. De er grundlaget for den oldgræske religion og kultur.
  • Samtidig er myterne spændende fortællinger, som grækerne levede sig ind i, og som vakte deres fantasi og videbegærlighed.
  • Myterne handler ikke kun om fortiden, men siger også noget om nutiden. Nemlig om, hvordan mennesker bør tænke og handle.
  • Myterne taler på hele samfundets vegne og fortæller på én eller anden måde nogle sandheder. Både sandheder om guder og helte, men også dybere sandheder om det at være menneske.
  • Nogle af myterne er ætiologiske. Dvs. at de forklarer oprindelsen af noget, fx et ritual, en skik, en helligdom eller et naturfænomen.
  • I de græske tragedier tages myterne op og fortolkes gennem tragediens handling, korsange og replikker.

Grundmyterne

  • De græske grundmyter er fortællinger, der handler om de allertidligste tider (urtiden).
  • Om gudernes og verdens skabelse og om, hvordan verdensordenen er blevet, som den er.
  • Skabelsesmyten findes i Hesiods Theogonien (= gudeskabelsen). Vi hører om gudernes skabelse, som samtidig er verdens skabelse. Skabelsen foregår i tre generationer ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind