Non-fiction analysis

I denne vejledning får du Studienets hjælp til at analysere, vurdere, diskutere og perspektivere sagprosatekster (non-fiction) i Engelsk. Dybest set handler en analyse af sagprosa om at lave en retorisk analyse af teksten, dens intention og dens virkemidler - eventuelt suppleret af andre analysemetoder, afhængig af den konkrete tekst. På den måde kan du afgøre, om afsenderen lykkes med sin tekst. Der, hvor du oftest bliver bedt om at lave en analyse af sagprosa, er i analytical essay, short analytical essay, SRP eller til mundtlig eksamen.

Teksterne, du analyserer, vil typisk være trykte tekster, men kan også være mediemateriale. De kan tilhøre forskellige genrer med hvert deres formål, fx blog post, article eller documentary. Det centrale er, at tekstens afsender har et ønske om at informere dig om noget – og ofte også at overtale dig.

Denne webbog viser dig først, hvordan du kortlægger din teksts retoriske situation, fx ved at se på modtager, afsender og medium. Dernæst hjælper vi dig til at analysere teksten i dybden ved hjælp af vores store analysemodel til non-fiction analysis. Her kan du bl.a. dykke ned i retoriske virkemidler, appelformer, sprog og stil. Vi ser også på intentionen bag teksten, ligesom forklarer dig, hvordan du supplerer din analyse med en fortolkning, vurdering eller perspektivering.

Speech analysis

Er det mere specifikt en tale (speech), du skal lave en analyse af, skal du i stedet bruge vores analysemodel til netop taleanalyse i Engelsk.

Uddrag

Her kan du læse et kort uddrag fra vores analysemodel om non-fiction analysis i Engelsk.

Analyse af non-fiction er reelt en retorisk analyse

Er du usikker på, hvad det egentlig er for en analyse, du laver af sagprosa (non-fiction) i engelskfaget? Om det er det samme som retorisk analyse? Vi forklarer de forskellige begreber her.

Lad os starte med begrebet non-fiction analysis, altså sagprosaanalyse. Som du måske kan høre, handler non-fiction analysis om analyse af ikke-fiktive tekster. Det er tekster, der forholder sig til den virkelige verden, fx article, blog post eller speech. Analyse af den her slags tekster er dermed noget helt andet end at analysere skønlitteratur, der netop er fiktion. Ikke-fiktive tekster kaldes også sagprosa, og non-fiction analysis er dermed analyse af sagprosatekster på engelsk.

Så er der begrebet rhetorical analysis, altså retorisk analyse. Måske kender du endda allerede det begreb fra dansktimerne. Når du bliver bedt om at analysere non-fiction i Engelsk, vil du typisk skulle lave en rhetorical analysis af teksten. Det, analysen går ud fra, er normalt at undersøge elementer som afsender, modtager, budskab og appelformer. Typisk vil du også lave en form for vurdering af, hvorvidt afsenderen lykkes med sin tekst i forhold til det, der var hans oprindelige intention. Afsenderens succes afhænger blandt andet af, om han har valgt de rette virkemidler i forhold til den konkrete modtager. I denne webbog forklarer vi dig grundigt, hvordan du gør alt det her.

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Non-fiction analysis

[1]
Bedømmelser
  • 29-01-2020
    Givet af 3.g'er på STX
    Mangler en opbygning ift. 5 paragraph essay