Literary theories and methods

Indenfor litteraturanalyse (literary analysis) findes der er en række forskellige teorier, som gennem tiden er blevet udviklet for at undersøge tekster ud fra helt specifikke vinkler. 

Når du arbejder med fiktionstekster i den daglige undervisning, vil det primært være ud fra en nykritisk metode (new criticism), hvor du behandler teksten som et produkt i sig selv og analyserer på selve dens sprog og indhold. Hvis du bare bliver bedt om at analysere en fiktionstekst og ikke får yderligere instruktioner, kan du altså normalt gå ud fra, at du først og fremmest skal udføre en nykritisk analyse (også selvom det ikke bliver sagt direkte).

Du skal dog være opmærksom på, at engelskfaget i mange sammenhænge indeholder et krav om, at ens faglige arbejde skal relateres til kultur- og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande. Det gælder især for de større skriftlige opgaver som inddrager Engelsk som fag, men det gælder også i sammenhæng med mange af de populære temaer, som man kan møde i et undervisningsforløb. Det betyder i praksis, at du ofte har brug for at supplere din nykritiske litteraturanalyse med elementer fra nogle af de litterære metoder, som har mere fokus på at relatere teksten til omverdenen (fx postcolonial criticism eller sociological criticism). 

Du kan også komme ud for, at du i et bestemt undervisningsforløb eller i en større skriftlig opgave har brug for en helt specifik metode, som er særligt designet til at undersøge dét, som forløbet eller opgaven handler om. Fx ville det være helt oplagt at bruge feminist criticism, hvis du er særligt interesseret i at beskrive det kvindesyn, som kommer til udtryk i din(e) tekst(er). 

På de næste sider dækker vi de følgende metoder:

Biographical criticism

Ecocriticism

Feminist criticism

New criticism

Postcolonialism

Psychoanalytical criticism

Queer theory

Reader-response criticism

Sociological criticism

Structuralism

Metoderne repræsenterer forskellige måder at opfatte forholdet mellem tekst, afsender, modtager og omverden på. Nogle er helt tekstnære og har kun udgangspunkt i teksten alene, mens andre inddrager forhold uden for teksten i deres analyse. Du vil sandsynligvis ikke møde dem alle i løbet af din engelskundervisning, men det kan være nyttigt at have et overblik, når du fx skal vælge passende metoder til en større skriftlig opgave i Engelsk, som inddrager fiktionstekster.