[12]

Metoder i Engelsk

I denne vejledning kan du få et overblik over de faglige metoder, som du kan få brug for i engelskfaget. Vejledningen er især nyttig, når du skal inddrage Engelsk i en større skriftlig opgave som SRP, SRO eller SOP, men den kan også være relevant i din daglige undervisning og til mundtlig eller skriftlig eksamen.

Sådan kan du bruge vejledningen

Vejledningen er delt op, så de første sektioner giver et generelt overblik over, hvordan man skal forstå metodebegrebet i et humanistisk fag som Engelsk, og hvad det i det hele taget vil sige at analysere en tekst. Du kan også finde information om, hvordan du vælger metoder til en større skriftlig opgave (og forklarer dine valg). 

Herefter kan du få et overblik over de typiske metoder, som man anvender til analyse af hhv. fiktion og nonfiktion, samt links til de vejledninger, som giver dig detaljeret hjælp til de enkelte metoder. 

Til sidst kan du finde en oversigt over en række mere specifikke litterære analysemetoder, som fx postkolonial analyse. Her kan du på undersiderne finde en grundig gennemgang af hver enkelt metode samt nogle overvejelser om de sammenhænge, hvor du kan have brug for dem.

Metoder i Dansk

Metoderne i Engelsk minder på mange punkter om metoderne i Dansk, så hvis du også har læst vores vejledning til Metoder i Dansk, vil du opdage nogle ligheder i indholdet af de to produkter. I Metoder i Engelsk fokuserer vi dog mere specifikt på den måde, som metoderne typisk bliver inddraget på i engelskfaget, fx i forhold til at undersøge samfundsforhold i engelsktalende lande. Desuden har vi udeladt nogle enkelte metoder og teorier, som det ville være meget usandsynligt at møde i Engelsk. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Metoder i Engelsk

[12]
Bedømmelser
  • 19-03-2024
    Givet af 3.g'er på STX
  • 14-03-2024
    Givet af Studerende på 5. år
  • 26-02-2024
  • 24-04-2023
    Givet af 2.g'er på STX