Structuralism

...

Sådan kan du lave en strukturalistisk analyse

En strukturalistisk analyse af en tekst i Engelsk vil sige at undersøge tekstens opbygning/struktur/form samt at strukturere tekstens elementer i kategorier og modsætningspar. Man undersøger altså de forskellige analyseelementer i teksten og spørger om følgende grundlæggende ting:

Form og struktur i teksten: Kan teksten analyseres efter en bestemt struktur?

  • Fx hjemme – ude – hjem (kontraktmodellen).
  • Indledning – hoveddel – afslutning.
  • Præsentation af konflikt/problem – krise – løsning af krisen og af probl…

...

Begrænsninger ved strukturalistisk analyse

Strukturalismen har klart nogle styrker i at kunne skabe overblik over de centrale strukturer i tekster. Omvendt er det også strukturalismens største svaghed, at den risikerer at få et alt for skematisk syn på teksterne. Således kan man let komme til at overse kvaliteter og nuancer i en tekst, som ikke umiddelbart indfanges af de strukturalistiske modeller.

Selvom modellerne passer på man…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind