Biographical criticism

Her får du hjælp til at forstå den biografiske metode (biographical criticism) og anvende den til analyser i Engelsk. Den biografiske metode analyserer og fortolker teksten ud fra forfatterens liv og samtid, det vil sige…

...

...

Sådan kan du lave en biografisk analyse

En biografisk analyse kan sjældent stå alene. Som regel begynder man med at lave en ’almindelig’ analyse af teksten, hvor man ser på opbygning, sprog, personer, temaer osv. Dernæst kan man så bygge den biografiske analyse ’oven på’ den almindelige analyse. Denne fremgangsmåde giver en god og grundig analyse, hvor der er mindre risiko for at overfortolke.

Når du laver en biografisk analyse, kan du fx komme ind på følgende:

  • Hvordan afspejles forfatterens liv eller livssyn i teksten?
  • Kan miljøet i teksten forstås …

...

Begrænsninger ved den biografiske metode

En begrænsning ved den biografiske analysemetode er, at man sætter lighedstegn mellem tekstens virkelighed og forfatterens virkelighed. Dette kan gøre, at man overser andre interessante tolkningsmuligheder og i nogle tilfælde give misvisende analyser og (over)fortolkninger. Det gælder især, hvis du arbejder med modernistiske eller postmoderne tekster, der ofte bevidst forsøger at sammenblande fiktion og virkelighed.

Generelt fylder d…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind