Postcolonialism

Her ser vi på analysemetoden postkolonial metode, de…

...

...

Hvornår kan man bruge postkolonial metode?

Den postkoloniale metode er mest velegnet til tekster, som enten er skrevet i kolonitiden eller har kolonitiden som tema eller emne. Det kan både være relevant at beskæftige sig m…

...

Vigtige begreber i postkolonial metode

Her kan du læse om nogle af de centrale begreber, som kan anvendes inden for postkolonial metode.

Vestlig etnocentrisme (Western ethnocentrism)

Formålet med den postkoloniale metode er at undersøge, hvordan magt, menneskesyn og ideologier ligger bag teksternes fremstillinger. Et vigtigt begreb i den sammenhæng er vestlig etnocentrisme, som betyder tendensen til at opfatte hele verden ud fra vestlige normer og værdier. Nogle taler også i den forbindelse om begrebet ”hvidhed”, som opfattes som et synonym med vestlig etnocentrisme.

Orientalisme (orientalism)

Dette begreb kommer fra ordet ”orienten”, som egentlig betyder ”østen” det vil sige de østasiatiske lande som fx Thailand eller Kina. Det dækker over en tradition i vestlig litteratur for at opfatte især østen som primitiv, men samtidigt eksotisk og spændende. Men nu ser vi også begrebet anvendt bredt om opfattelsen af koloniserede folkeslag uanset geografisk tilhørsforhold.

Hybridkultur (hybrid culture)

Dette begreb beskriver et fænomen, hvor en tidligere koloni får en blanding af sin egen og den tidligere kolonimagts kultur. Et godt eks…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind