Hvad er metoder i Engelsk?

Her får du en introduktion til metoder i Engelsk. Metoderne i Engelsk er fagets forskellige måder at undersøge tekster på. Så metoderne styrer altså din tilgang til en analyse i faget.

Nedenfor kan du læse et uddrag fra vores afsnit om metodevalgets betydning for en større skriftlig opgave som SRO, SRP eller SOP:

Uddrag

Hvad betyder metodevalget for din opgave?

I din opgave skal du kort og præcist forklare, hvad den eller de metoder, som du har brugt, går ud på. Og du skal have styr på den forklaring, hvis du skal forsvare opgaven til en mundtlig prøve. Derudover skal du se nærmere på, hvad dit metodevalg har betydet for din opgave.

Det første, du bør overveje, er din metodes fokus. Her skal du se på, hvordan din metode vægter henholdsvis teksten, afsenderen, modtageren og konteksten i analysen. Det er selvfølgelig også vigtigt, at du ser på, hvilke resultater metoden gav i din opgave. Se på, om metoden kunne hjælpe dig med at udføre din undersøgelse og besvare dine spørgsmål til teksten.

  • Hvordan er metodens fokus relevant for din opgaves emne eller problemstilling?
  • Hvilken relevant viden har metoden givet dig?
  • Hvordan spiller de engelskfaglige metoder sammen med metoder fra det andet fag, du har benyttet? (Kun relevant, hvis din opgave er tværfaglig).

Det andet, du bør overveje, er at nævne, hvilke begrænsninger der kan være ved din metode. Metoderne kan både fremhæve og skjule viden. Hvis du fx bruger en ren nykritisk metode, så ser den næsten udelukkende på teksten i sig selv, men den ignorerer tekstens kontekst, afsender og modtager. Bruger du omvendt en socialhistorisk metode, så får du fremhævet tekstens samspil med sin samtid meget klart, men du risikerer måske at overse fx sproglige kvaliteter, som præger tekstens tema.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind