Non-fiction analysis

Her kan du få overblik over de metoder, som kan anvendes til at analysere nonfiktion i Engelsk. Du vil møde flere af metoderne i den daglige undervisning, men de kan også være relevante at inddrage i større skriftlige opgaver som SOP, SRO og SRP.

Rhetorical analysis

Retorisk analyse er den dominerende metode til arbejdet med nonfiktion i Engelsk. I en typisk retorisk analyse har du fokus på at analysere, hvordan tekstens virkemidler hjælper afsenderen med at overbevise modtageren om tekstens budskab. "Tekst" skal her forstås ud fra det udvidede tekstbegreb, så en sagprosatekst kan fx også være en dokumentarfilm eller en podcast.  

Du kan læse vores vejledning til retorisk analyse i Engelsk her.

Hvis du skal lave retorisk analyse af en tale, har vi også lavet en mere specifik version af vejledningen rettet mod talegenren.

Bemærk at de to vejledninger også indeholder nogle pointer om fx argumentationsanalyse og stilistisk analyse (se nedenfor), fordi disse analysemetoder ofte vil indgå i en grundig retorisk analyse. Det skyldes, at både a...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind