Metoder i Engelsk SRP

Her ser vi på, hvordan du kan vælge metode og forklare dit metodevalg i forbindelse med eksamen eller mundtligt forsvar af en skriftlig opgave, fx SRP eller SRO. Ofte kan det være vanskeligt at forklare, hvorfor du har valgt en bestemt metode, og hvad metoden betyder for din opgave. I vores vejledning her vil vi give dig nogle helt konkrete råd om, hvordan du kan gribe udfordringen an.

Sådan vælger du metode

Når du har besluttet dig for at inddrage Engelsk i en større skriftlig opgave, er det vigtigt at gøre dig nogle overvejelser om, hvilke af fagets metoder du helt specifikt har brug for at anvende.

  • Først og fremmest er det vigtigt at afklare, om dit primære tekstmateriale er fiktion eller nonfiktion, da det har enorm betydning for hvilke metoder, som du kan vælge imellem.
  • Dernæst skal du overveje, hvad du helt præcis gerne vil undersøge i dine tekster.
  • Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, at du har brug for at kunne relatere teksterne til kultur- og samfundsforhold i de engelsktalende dele af verden, og eventuelt også til det andet fag, som du inddrager i opgaven (hvis du arbejder tværfagligt).

Hvis din opgave fx undersøger, hvordan romanen The Hate U Give af Angie Thomas (en fiktionstekst) skildrer sorte amerikaneres levevilkår, så vil det være oplagt at anvende en kombination af nykritisk analyse (typisk et godt udgangspunkt ved fiktionstekster) og socialhistorisk analyse (godt til at beskrive, hvordan litteraturen forholder sig til k...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind