Rapporter

Mængdeberegning er en vigtig disciplin i mange kemirapporter. Det er obligatorisk at lære på C-niveau, og på B-niveau og A-niveau bliver emnet kun endnu vigtigere. 

Mængdeberegning handler grundlæggende om begreberne: masse, molarmasse og stofmængde. Men det forventes på C-niveau også, at man kan anvende det i forhold til begreber som volumen og stofmængdekoncentration. 

Den nok vigtigste rapport om mængdeberegninger på C-niveau handler om natron som kemisk hævemiddel. Derudover kommer der også en række titreringsrapporter, hvor mængdeberegninger indgår. Det drejer sig typisk om syre-base titreringer, fældningstitreringer og redoxtitreringer.

På de næste sider finder du hjælp til rapporter om mængdeberegninger. Siderne er under udarbejdelse, og der vil løbende blive tilføjet materiale.