Opløselighed

Du kan komme mere i dybden med opløselighed i vores kompendium om opløselighed.

Hvad er opløselighed?

Et stofs opløselighed er normalt det antal gram stof, der kan opløses i 100 mL vand.  

Eksempel: Der kan opløses cirka 36 g NaCl i 100 mL vand. Opløseligheden af NaCl i vand er dermed 36 g/100 mL

Opløselighed har flere forskellige enheder

Opløselighed kan angives i flere forskellige enheder. Den mest almindelige enhed for opløselighed er g stof/100 mL vand

Enheden kan dog variere en del, så for eksempel g/L og mol/L anvendes også. 

Sådan omregner du fra g/100 mL til g/L

Når du omregner fra g/100mL til g/L, skal du gange med 10.

Eksempel: Opløseligheden af NaCl i vand angives normalt som 36 g/100 mL. Vi ganger nu med 10, og får opløseligheden af NaCl til 360 g/L.

Sådan omregner du fra g/L til mol/L

Når du omregner fra g/L til mol/L, skal du dividere med molarmassen.

Eksempel: Opløseligheden af NaCl i vand er 360 g/L. Molarmassen for NaCl er 58,44 g/mol. Vi dividerer nu opløseligheden i g/L med molarmassen for NaCl:

Opløseligheden af NaCl i vand, kan altså også udtrykkes som 6,16 mol/L.

Sådan omregner du fra mol/L til g/L

Når du omregner fra mol/L til g/L, skal du gange med molarmassen.

Eksempel: Opløseligheden af NaCl i vand er 6,16 mol/L. Molarmassen for NaCl er 58,44 g/mol. Vi ganger nu opløseligheden i mol/L med molarmassen for NaCl:

Opløseligheden af NaCl i vand, kan altså også udtrykkes som 360 g/L.

Opløselighed har ikke et fast symbol

De fleste begreber i Kemi har et symbol, som alle anvender (for eksempel er m symbol fo...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind