Fremstilling af magnesiumoxid ved fremstilling af magnesium

Et klassisk forsøg handler om fremstilling af magnesiumoxid. Både magnesium (Mg) og dioxygen/ilt (O2) er grundstoffer. Under opvarmning kan disse to grundstoffer dog reagere med hinanden, og dermed danne MgO (magnesiumoxid). MgO er en ionforbindelse som består af den positive Mg2+-ion og den negative O2--ion. Vi kan altså ud fra to grundstoffer danne to ioner.

Derudover handler forsøget også om mængdeberegninger. Man starter med at afveje, hvor meget magnesium man har. Efter magnesium er gået i forbindelse med oxygen og blevet til magnesiumoxid (MgO), har massen ændret sig. Man kan lave mængdeberegninger og derefter sammenligne den masse, som vægten viser (det praktiske udbytte) med den masse som de teoretiske mængdeberegninger viser (det teoretiske udbytte). 

En rapport om fremstilling af magnesiumoxid, der fik 12 finder du her.