Volumenprocent

Hvad er volumenprocent?

Udregning af volumenprocenten anvendes normalt i kemi, når man har lavet en blanding af gasser, og gerne vil beskrive, hvor stor en del af blandingen som består af hver gas. Volumenprocenten kan dog også anvendes for blandinger af væsker.

Definition

Vi betragter en blanding af stoffer. Volumen af blandingen kalder vi V(blanding). I blandingen befinder sig stoffet A, som har volumen V(A). Volumenprocenten af A i blandingen beregnes således:

 \mathrm{Volumen\%(A)=\mathrm{\frac{V(A)}{V(blanding)}\cdot 100\%}

Bemærk at volumen%(A) også kan skrives cvolumen%(A), hvilket faktisk er skrivemåden i den officielle kemi-formelsamling. 

Volumen af væsker kan ikke lægges sammen!

Det er vigtigt at bemærke, at hvis man blander to væsker, kan man ikke bare finde det totale volumen ved at lægge volumen for hver af de to væsker sammen. Problemet er, at molekylerne fra den ene væs...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind