[22]

Mængde­beregning

Forstå kemiske mængdeberegninger. Vi gennemgår alt det, du behøver at vide om mængdeberegning på Kemi C, Kemi B, Kemi A og Biotek A.

Kompendiet hjælper dig blandt andet med at forstå følgende:

Alle begreberne forklares gennem letforståelige eksempler.

Her ser du et uddrag fra siden om ækvivalente mængder:

Når man skal vurdere om, man har blandet reaktanterne i ækvivalente mængder, skal man altid gøre det ved at sammenligne stofmængderne af reaktanterne. Det vil sige, du bliver nødt til at vide, hvor mange mol, du har af hver reaktant. En klassisk fejl er, at man tror, at man ud fra masserne af reaktanterne kan vurdere om mængderne er ækvivalente.  

Som eksempel betragter vi denne afstemte reaktion:

\mathbf{2}\mathrm{H_2}+\mathbf{1}\mathrm{O_2}\rightarrow \mathbf{2}\mathrm{H_2O}

Vi siger, du har blandet 4 gram H2 med 2 gram O2:

       2H2+      1O2      2H2O
Masse4 g 2 g  
Molarmasse     
Stofmængde     

Man kunne godt tro, at 4 gram H2 ville være ækvivalent med 2 gram O2, men det er det bare ikke, for gram kan ikke bruges til at vurdere ækvivalente mængder. Man bliver nødt til at omregne fra gram til mol. Vi bestemmer først molarmasserne for H2 og for O2:

\mathrm{M(H_2)}=2\cdot 1,008\ \mathrm{\frac{g}{mol}}=2,016\ \mathrm{\frac{g}{mol}}

\mathrm{M(O_2)}=2\cdot 16,00\ \mathrm{\frac{g}{mol}}=32,00\ \mathrm{\frac{g}{mol}}

       2H2+      1O2      2H2O
Masse4 g 2 g  
Molarmasse 2,016 g/mol 32,00 g/mol   
Stofmængde     

Vi bestemmer nu stofmængderne for H2 og O2 med denne formel:

\mathrm{n}=\mathrm{\frac{m}{M}}

Vi indsætter tallene:

\mathrm{n(H_2)}=\mathrm{\frac{4\ g}{2,016\ \frac{g}{mol}}}=1,984\ \mathrm{mol}

\mathrm{n(O_2)}=\mathrm{\frac{2\ g}{32,00\ \frac{g}{mol}}}=0,0625\ \mathrm{mol}\

       2H2+      1O2      2H2O
Masse4 g 2 g  
Molarmasse 2,016 g/mol 32,00 g/mol   
Stofmængde 1,984 mol  0,0625 mol  

Vi undersøger nu forholdet mellem stofmængden af H2 og stofmængden af O2:

\mathrm{\frac{n(H_2)}{n(O_2)}}=\mathrm{\frac{1,984\ \mathrm{mol}}{0,0625\ \mathrm{mol}}}=31,7

Vi har altså 31,7 gange så stor en stofmængde af H2 som af O2, og da forholdet burde være 2:1, kan vi konkludere, at vi ikke har ækvivalente mængder. 

Når vi har ikke-ækvivalente mængder, vil der være et af stofferne, der er for meget af, og et af stofferne, der er for lidt af. Det stof, der er for meget af, siger man på kemisprog er i overskud. Det stof, der er for lidt af, kalder man for den begrænsende faktor. I ovenstående eksempel er det H2 som er i overskud, mens O2 er den begrænsende faktor. Med andre ord vil O2 altså på et tidspunkt slippe op, hvorefter reaktionen stopper, mens der stadig vil være en del H2 tilbage.

Tag udgangspunkt i den reaktant, som er den begrænsende faktor

Selvom du er kommet frem til, at du har ikke-ækvivalente mængder, kan du godt blive bedt om at bestemme, hvor meget produkt, der bliver dannet:

       2H2+      1O2      2H2O
Masse4 g 2 g  
Molarmasse 2,016 g/mol 32,00 g/mol   
Stofmængde 1,984 mol  0,0625 mol        ?

Hvis du skal bestemme, hvor meget produkt, der dannes, skal du tage udgangspunkt i den begrænsende faktor, i dette tilfælde ..

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Mængdeberegning

[22]
Bedømmelser
 • 30-03-2023
  Givet af Lærerstuderende på 4. år
  Ville være rart at have en forklaring på hvad an idealgas er.
 • 01-10-2022
  Udmærket støtte tli at forstå kemien
 • 18-03-2019
  Givet af 1.g'er på STX
  fantastisk!!!
 • 14-12-2022
  Givet af HF-elev på 1. år