[0]

Mængde­beregning

Her finder du studienets kompendium om mængdeberegninger. Kompendiet dækker begreberne masse, molarmasse og stofmængde. Du vil kunne finde beskrivelser af disse begreber, og hvordan man laver kemiske mængdeberegninger med disse begreber. Du får også en beskrivelse af det vigtige begreb ækvivalente mængder, og ikke mindst finder du en letforståelig gennemgang af mængdeberegning for en kemisk reaktion

Kort intro til masse, molarmasse og stofmængde

De tre begreber masse, molarmasse og stofmængde har følgende symboler og enheder:

BEGREB

SYMBOL

ENHED

Masse (’vægt’)

m

 g

Molarmasse

M

g/mol

Stofmængde (’antal’)

n

mol

Man kan opskrive de her tre begreber i en ligning:

\text{stofmaengde}=\frac{\text{masse}}{\text{molarmasse}}

Vi kan også skrive ligningen med symboler:

n=\frac{m}{M}

Og vi kan også skrive ligningen med enheder:

\mathrm{mol}=\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{g/mol}}

Der er altså en sammenhæng mellem masse og stofmængde. Hvis man har et  antal gram af et stof, kan man omregne det til et antal mol af stoffet, og omvendt. 

Her ser du et uddrag fra siden om mol

Ud for hvert atom i det periodiske system står der et kommatal. For eksempel står der 16,00 ud for oxygen-atomet (O). Dette kommatal fortæller os, hvor meget et atom vejer, hvilket man også kalder for atommassen. O-atomet har altså atommassen 16,00 u (u er enhed for atommassen og står for unit). 16,00 u er en ekstremt lille masse, nærmest ingenting.

Hvis du nu har 16,00 g O-atomer, vil du faktisk have 6,02\cdot 10^{23} O-atomer, altså netop 1 mol O-atomer. Det vil så sige, at de 16,00 ikke bare er atommassen for et O-atom, men faktisk også molarmassen. Molarmassen fortæller os, hvor mange gram per mol et stof vejer, og for O er molarmassen netop 16,00 g/mol. Det her kæmpestore tal, 6,02\cdot 10^{23}, kaldes ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Mængdeberegning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.