Grænseværdi

Hvad er en grænseværdi?

Grænseværdier fastsættes af Arbejdstilsynet, og bruges til at sikre, at mennesker ikke udsættes for store mængder af sundhedsskadelige stoffer.

Grænseværdi skrives forkortet GV.

Sum udgangspunkt må en grænseværdi ikke overskrides, men i luft tillader man faktisk, at grænseværdien må fordobles, men dog maksimalt i tidsrum på 15 minutter.

Enheder for grænseværdi

  • I luft anvendes normalt enhederne Volumen-ppm og mg/m3 for grænseværdi
  • I væsker, som for eksempel sodavand, anvendes normalt enheden mg/L.
  • I faste fødevarer anvendes som oftest enheden mg stof per kg fødevare. Ind i mellem anvendes også masseprocent som enhed.

Eksempel: Grænseværdi for ammoniak i luft

Indånding af for store mængder ammoniak (NH3) er sundhedsskadeligt. ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind