Partialtryk og totaltryk

Sammenhængen mellem en gasblandings totale tryk og de enkelte gassers partialtryk er givet ved Daltons lov:

Daltons lov

En gasblandings totale tryk er lig med summen af de enkelte gassers partialtryk (Daltons lov)

Lad os se et eksempel på Daltons lov. Vi betragter en beholder som indeholder de to gasser, O2 og N2:

Vi bemærker, at beholderen indeholder dobbelt så mange O2-molekyler som N2-molekyler. Dermed er partialtrykket for O2 også dobbelt så stort som partialtrykket for N2.

Vi siger, at vi har følgende partialtryk: 

\mathrm{p(O_2)}=0,4\ \mathrm{bar}

\mathrm{p(N_2)}=0,2\ \mathrm{bar}

Ifølge Daltons lov kan beholderens totale tryk findes som summen af de enkelte partialtryk:

\mathrm{p(total)}=0,4\ \mathrm{bar}+0,2\ \mathrm{bar}=\mathrm{0,6\ bar}

Beholderens totale tryk er altså 0,6 bar.

Partialtrykket og stofmængdebrøken

Der eksisterer følgende sammenhæng mellem partialtrykket for en gas, p(A), og dens stofmængdebrøk, x(A):

\mathrm{p(A)}=\mathrm{x(A)}\cdot \mathrm{p(total)} \

Lad os se et eksempel. Vi siger, vi har en blanding af ma...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind