Tryk

Tryk i Kemi-timerne

Symbolet for tryk er p (kommer fra det engelske pressure). Der findes ret mange enheder for tryk, men i Kemi-timerne anvendes stort set altid bar som enhed.

I Kemi anvendes begrebet tryk reelt kun i forbindelse med idealgasligningen:

\mathrm{p}\cdot \mathrm{V}=\mathrm{n}\cdot \mathrm{R} \cdot \mathrm{T}

I de fleste opgaver får du oplyst et vist tryk målt i bar (normalt cirka 1 bar), og det skal du så indsætte i idealgasligningen, med henblik på at regne én af de andre størrelser ud. 

Definition

Det forventes ikke af dig i Kemi-timerne, at du kender definitionen på begrebet tryk. Vi har dog alligevel her skrevet en smule om definitionen på tryk:

Såvel gasser som væsker er i stand til at udøve et vist tryk. Tryk er således defineret som den kraft, som en gas eller en væske udøver på et vist areal:

\mathrm{Tryk}=\mathrm{\frac{Kraft}{Areal}}

Med symboler skriv

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind