Densitet

Definition

Symbolet for densitet er det græske bogstav, ρ (udtales rho). Densitet er defineret som massen af en substans delt med dens volumen:

\mathrm{\rho }=\mathrm{\frac{m}{V}}

Der findes mange forskellige enheder for densitet, men hvis du har med en væske eller en opløsning at gøre, anvendes normalt enheden g/mL, hvis du har med et fast stof at gøre, anvendes normalt enheden g/cm3, og hvis du har med gasser at gøre, anvendes normalt enheden kg/m3.

Massefylde er i øvrigt et andet ord for densitet.

Hvad bruges densitet til?

Begrebet densitet bruges til at beskrive, hvor tungt eller let et stof er. Densiteten kan beregnes for alle tilstandsformer. Du kan altså beregne densiteten både for faste stoffer (s), for væsker (l), for gasser (g) og for opløsninger (aq).

Eksempel: Vejer muskler mere

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind