Beregning af masse ud fra stofmængde

Vi ser her et eksempel på, hvordan man ud fra stofmængde kan beregne massen. Vi skal bruge denne formel:

 \text{masse}=\text{stofmaengde}\cdot \text{molarmasse}

Med symboler ser ligningen således ud:

m=n\cdot M

Og med enheder ser ligningen således ud:

\mathrm{g}=\mathrm{mol}\cdot \mathrm{\frac{g}{mol}}

Lad os tage et eksempel. Vi har 2 mol H2O, og vil gerne finde ud a...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind