Omkreds af cirkel

Formel for omkreds af cirkel

Vi benytter typisk en cirkels diameter, d, eller radius, r, til at bestemme omkredsen af cirklen.

Sætning. Omkreds af cirkel.

Omkredsen O af en cirkel med diameter d og radius r er givet ved

O = π · d

og

O = 2 · π · r

Vi kan benytte ovenstående formler til at bestemme omkredsen af en cirkel ud fra cirklens diameter eller radius. Vi kan også benytte formlerne til at bestemme diameteren eller radius i en cirkel, når vi kender cirklens omkreds.

Husk at være opmærksom på enhederne, hvis du får oplyst enheder i en opgave. Cirklens diameter, radius og omkreds er alle længder, så de har alle længdeenheder, fx cm eller m. Hvis vi fx benytter en ci...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind