Korde, pilhøjde og tangent

Korde

En korde er et linjestykke mellem to punkter på en cirkelperiferi.

Sætning. Længde af korde.

I en cirkel med radius r er længden K af en korde givet ved

K = 2 \cdot r \cdot \sin\left ( \frac{v}{2} \right )

v er den centervinkel, som korden spænder over.

Hvis en korde går gennem cirklens centrum C, så er korden en diameter. Alle andre korder i cirklen er kortere end cirklens diameter.

Eksempel: Bestem længde af korde

En cirkel har radius r = 3. En korde i cirklen spænder over en centervinkel v på 54°. Vi vil bestemme længden af korden.

Vi kan bestemme længden K af korden ved at bruge formlen i ovenstående sætning. Vi indsætter r = 3 og v = 54°:

\begin{align*} K &= 2 \cdot 3 \cdot \sin \left ( \frac{54\degree}{2} \right ) \\[1em] &\approx 2,72394 \end{align}

Længden af korden er ca. 2,72.

Pilhøjde

Pilhøjden h er den vinkelrette afstand fra midtpunktet af en korde til den cirkelbue, der spænder over samme vinkel som korden.

Sætning. Pilhøjde.

I en cirkel med radius r er pilhøjden h givet ved

h = r \cdot \left ( 1 - \cos \left ( \frac{v}{2} \right ) \right )

v er den

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind