Noter

Plangeometri

Cirkler

  • En cirkel er afgrænset af en cirkelperiferi.
  • Midtpunktet i en cirkel kaldes for cirklens centrum.
  • Cirkler er kendetegnet ved, at alle punkter på cirkelperiferien har samme afstand til cirklens centrum.
  • Et linjestykke, der går fra et punkt på cirkelperiferien til cirklens centrum, kaldes for cirklens radius.
  • Et linjestykke, der går fra et punkt på cirkelperiferien, gennem cirklens centrum, til et punkt på den modsatte side af cirkelperiferien, kaldes for cirklens diameter. Diameteren, d, er dobbelt så stor som radius, r:

d = 2r

Areal og omkreds
  • Arealet A af en cirkel med radius r er givet ved

A = π · r²

  • Omkredsen O af en cirkel med diameter d og radius r er givet ved

O = π · d

og

O = 2 · π · r

Centervinkel, periferivinkel og cirkelbue
  • En vinkel w, der har toppunkt i en cirkels centrum, ka
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind