[1]

Klassisk geometri

Her er vores kompendium om klassisk geometri. Kompendiet dækker både plangeometri og rumgeometri. Klassisk geometri er en del af Matematik A og B på HTX.

Indhold

Klassisk geometri vs. analytisk geometri

Inden for klassisk plan- og rumgeometri arbejder vi med figurer i planen og i rummet. Vi ser bl.a. på omkreds, areal, rumfang og overfladeareal. Når vi indlægger punkter, linjer og figurer ind i et koordinatsystem og beskriver dem ved hjælp af koordinater, ligninger og parameterfremstillinger, så kaldes det analytisk geometri. Vi har også skrevet kompendier om analytisk plangeometri og analytisk rumgeometri.

Her er et uddrag af siden Kegle:

En kegle har en sidelængde på 7 cm. Radius i keglens endeflade er 4 cm. Vi vil bestemme det samlede overfladeareal af keglen inklusiv endefladen.

Vi bestemmer først det krumme overfladeareal ved at sætte s = 7 og r = 4 ind i formlen for overfladearealet af en kegle:

\begin{align*} A_{krum} &= \pi \cdot 4 \cdot 7 \\[1em] &\approx 87,96459 \end{align}

Arealet af keglens krumme overflade er ca. 87,96 cm2.

Vi bestemmer nu arealet af keglens endeflade. Keglens endeflade er en cirkel, så vi bestemmer arealet af endefladen ved at sætte r = 4 ind i formlen for arealet af en cirkel:

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Klassisk geometri

[1]
Bedømmelser
  • 07-02-2024
    Givet af HTX-elev på 3. år