Cylinder

Hvad er en cylinder?

En cylinder er en rumlig geometrisk figur, der har to cirkelformede, parallelle endeflader og en krum overflade.

Hvis en cylinders krumme overflade står vinkelret på endefladerne, så kaldes cylinderen ret. Dåser med fx hakkede tomater er tilnærmelsesvist rette cylindre.

Rumfang (volumen) af cylinder

Sætning. Rumfang/volumen af ret cylinder.

Rumfanget (eller volumen) V af en ret cylinder er givet ved

V = π · r2 · h

r er radius i cylinderens cirkelformede endeflader.

h er cylinderens højde.

Cylinderens højde og radius i cylinderens endeflader måles i længdeenheder (fx cm). Cylinderens rumfang måles i rumfangsenheder (fx cm³).

Eksempel: Bestem rumfanget af en cylinder

En ret cylinder er 8 cm høj. Radius i cylinderens cirkelformede endeflader er 3 cm. Vi vil bestemme cylinderens rumfang.

Vi bestemmer rumfanget ved at sætte h = 8 og r =...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind