Ideologierne og de politiske skillelinjer

På denne side kigger vi på, hvordan de tre klassiske ideologier, socialisme, liberalisme og konservatisme, placerer sig på de to politiske skillelinjer, der er dominerende i dansk politik. Du skal være opmærksom på, at vi taler om ideologiernes og ikke partiernes placering. 

Den fordelingspolitiske skillelinje

Den fordelingspolitiske skillelinje handler om, hvordan man skaber velstand i samfundet og hvordan man skal fordele velstanden. Man vil typisk tegne skillelinjen sådan her:

Skillelinjen er tæt knyttet til ideologierne socialisme og klassisk liberalisme, der repræsenterer, hver sin side af skillelinjen.

Socialismen befinder sig til venstre på den fordelingspolitiske skillelinje, fordi socialismen går ind for at skabe lighed gennem omfordeling. Liberalismen lægger omvendt stor vægt på det enkelte menneskes ret til at beholde sin egen ejendom, hvilket strider imod en stor omfordeling, da en stor omfordeling kræver en høj skat.

Konservatismen er sværere at placere, da ideologien ikke i samme grad forholder sig direkte til omfordeling. Man kan placere konservatismen flere steder, men typisk på den højreorienterede side af skillelinjen. Det skyldes, at konservatismen deler socialismens holdning om, at staten skal passe på samfundets svageste. Samtidig deler konservatismen til en vis grad liberalismens holdning til privat ejendomsret. Derudover mener konservatismen, at det er vigtigt for sammenhængskraften i samfundet, at vi er bundet sammen af familie og civilsamfund. Konservatismen er derfor kritisk overfor, at velfærdsstaten erstatter mange af familiens og civilsamfundets funktioner.

Den værdipolitiske skillelinje

Den værdipolitiske skillelinje handler om ikke-økonomiske værdier, såsom miljø, retspolitik, indvandring og ligestilling. Det kan være svært at placere ideologierne på den værdipolitiske skille...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind