Oversigt over de klassiske ideologier

Her finder du et skema over de tre klassiske ideologier. Skemaet giver et hurtigt overblik over ideologierne. Ideologierne er dog komplekse, og de har mange nuancer. Hvis du vil vide mere, så kan du finde hjælp i kapitlerne om de enkelte ideologier.

 

Liberalisme

Konservatisme

Socialisme

OprindelseOpstod i 1600-tallet som en kritik af adelens privilegier. Også en kritik af merkantilismen.Opstod i 1700-tallet som en kritik af Den Franske Revolution og liberalismen.Opstod i 1800-tallet som en kritik af fabriksarbejdernes dårlige vilkår under industrialise-ringen. Også en kritik af liberalismen.
Vigtigste værdierFrihed, tolerance, demokrati, respekt for privat ejendom, modstand mod forskels-behandling.Tradition, fællesskab, familie, orden, respekt for autoriteter.Lighed, fællesskab. Nogle former for socialisme lægger også vægt på demokrati, frihed og tolerance.
Slagord”Enhver er sin egen lykkes smed””Forandre for at bevare””Yde efter evne, nyde efter behov”
MenneskesynMennesket er stærkt og fornuftigt. Det ved bedst selv, hvad der gør det lykkeligt og hvordan det skal opnå sine mål.Mennesket er svagt og afhængigt. Det har brug for traditioner og fællesskaber for at finde mål og retning i livet.Mennesket er meget formet af sin plads i samfundet, men det former også selv samfundet.
SamfundssynSamfundet er, en frivillig sammenslutning til alles fordel. Individet kommer før samfundet.Samfundet er vokset frem gennem århundreder. Det udvikler sig langsomt. Samfundet kommer før individet.Samfundet er konfliktfyldt. Det udvikler sig på grund af konflikter mellem klasser. Kommunister mener, at der ikke længere vil være klassekonflikter i det kommunistiske samfund.
Syn på den ideelle statMeget lille stat. Ingen omfordeling. Kun politi, domstole og militær.Stærk stat som kan beskytte samfundet og fællesskabet. Skal stå for militær, politi, domstole og bevarelse af kultur. Skal også tage vare på de svageste.

Nogle socialister (kommunister) mener, at staten på lang sigt skal forsvinde.

Andre socialister ønsker en stor stat, der sørger for lighed.

Vigtige teoretikereJohn Locke (1632) og Adam Smith (1723)Edmund Burke (1729)Karl Marx (1818)