[2]

Politiske skillelinjer

Politiske skillelinjer er emner, der er stor uenighed om i befolkningen. Uenigheden bygger på sociale og/eller strukturelle forskelle i befolkningen. En skillelinje opstår dermed ikke fra den ene dag til den anden. Skillelinjer vil ofte komme til syne som politiske partier, der repræsenterer de forskellige sider af uenigheden. 

I dansk politik har vi to centrale skillelinjer; den fordelingspolitiske skillelinje og den værdipolitiske skillelinje.

I kompendiet finder du:

Her kan du læse et uddrag fra siden Fordelings- og værdipolitik

Den fordelingspolitiske skillelinje er traditionelt knyttet til konflikten mellem arbejdere og arbejdsgivere som Rokkan og Lipset undersøgte. Arbejdere ønsker typisk større omfordeling, da det giver dem bedre vilkår, mens arbejdsgivere ønsker mindre omfordeling, fordi de gerne vil betale mindst muligt i skat. I dag flugter skillelinjen ikke længere mellem arbejdere og arbejdsgivere. Der findes mange højtlønnede arbejdstagere, der ikke er arbejdsgivere, men som alligevel har interesse i at betale mindst muligt i skat.

Fordelingspolitik hænger tæt sammen med ideologierne socialisme og liberalisme. Socialister går ind for større omfordeling af økonomiske goder og er dermed fordelingspolitisk venstreorienterede, mens liberalister i Danmark traditionelt ønsker mindre statsregulering og dermed er fordelingspolitisk højreorienterede.

Denne skillelinje var dominerende i Danmark fra slut 1800-tallet til cirka slutningen af 1980’erne. Skillelinjen kaldes også den gammelpolitiske skillelinje både på grund af tilknytningen til de klassiske ideologier og fordi den har været fremtrædende i dansk politik i mange år. I dag er den suppleret af den værdipolitiske skillelinje. Fordelingspolitik betyder i dag typisk mest for vælgerne, når det går dårligt med økonomien.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Politiske skillelinjer

[2]
Bedømmelser
  • 25-04-2023
    Givet af 2.g'er på STX
  • 19-02-2023
    Givet af 3.g'er på STX