Det kan du bruge ideologier til

Dette kapitel forklarer, hvad du kan bruge ideologierne til. Der er i hvert fald tre gode grunde til at kende ideologierne godt.

For det første får du et godt overblik over det politiske system. Du bliver meget bedre til at skelne de forskellige politiske partier, politikere og politiske udsagn fra hinanden, når du har styr på ideologierne. Det vil hjælpe dig, når du f.eks. skal skrive et notat i skriftlige opgaver. I et notat skal du som regel foreslå en strategi til en bestemt politiker. Her er det klart en fordel, at du kender politikerens ideologi, så du ved hvilke strategier, der vil passe til den. Du kan finde mere hjælp til notatopgaver her:

Studienets hjælp til notatopgaver.

For det andet bliver du i stand til at genkende ideologier i tekster. Det kan du bruge, når du skal analysere politiske taler, debatindlæg og meget andet. Det er også nyttigt, når du besvarer skriftlige eksamensopgaver, hvor du skal sammenligne tekster. Nogle gange udtrykker teksterne forskellige ideologier, og i de tilfælde er det en meget god idé at komme ind på forskellene. Du får gode råd til at analysere tekster ud fra ideologierne i næste kapitel. Du kan også finde generel hjælp til sammenligningsopgaver her:

Studienets hjælp til sammenligningsopgaver.

For det tredje bliver mange historiske begivenheder lettere at forstå, når du har kendskab til ideologierne. Det skyldes, at ideologierne ofte har inspireret de tanker og beslutninger, der ligger bag de historiske begivenheder.