Fascisme

Fascismen var en politisk ideologi og bevægelse i Italien i mellemkrigstiden og op gennem 2. Verdenskrig. 

Begrebet fascisme kan dog også bruges mere overordnet om politiske ideologier baseret på især totalitarisme, ekstrem nationalisme og militær styrke. Denne beskrivelse passer også på f.eks. nazisme. Nazisme kaldes derfor også indimellem for en type fascisme, afhængig af hvor man læser om nazismen.

Du kan læse om fascismen i Italien i vores kompendium om mellemkrigstiden.