Noter

1. bog

Her har vi noter til udvalgte dele af 1. bog i Herodots historie.

Programerklæring

1. bog, forord.

 • Formålet med Herodots historie er:
  • At beskrive begivenhederne før og under perserkrigene, så de bliver bevaret og æret.
  • At undersøge årsagerne til, at grækere og persere ("barbarer") kom i konflikt og endte i krig med hinanden.
 • Herodot kalder værket for “sin forskning”, hvilket på græsk er ordet historia.
 • Historie betyder altså oprindeligt udforskning af fortiden.

Mytologiske forklaringer på konflikten mellem hellenere og barbarer

1. bog, kap. 1-5.

 • Ifølge myterne er det kvinderov, der oprindelig er skylden i striden mellem grækere og barbarer/asiatiske folk.
 • Grækerne var de første til at gå i krig mod et asiatisk folk pga. bortførelsen af Helena (den trojanske krig mod trojanerne).
 • Ifølge perserne er det grækernes angreb på Troja, der er starten på konflik…

...

3. bog

Her finder du noter til udvalgte dele af 3. bog i Herodots historie.

Polykrates' ring

3. bog, kap. 39-43 og 120-125.

Baggrundsviden: Hvem var Polykrates?

 • En succesfuld tyran (enehersker) på den græske ø Samos, 535-522 fvt., dvs. indtil 25 år før perserkrigene brød ud.
 • Polykrates’ rige var ‘nabo’ til Perserriget, som på dette tidspunkt havde indlemmet hele Lilleasien.
 • Forholdet mellem grækeren…

...

7. bog

Her har vi noter til udvalgte dele af 7. bog i Herodots historie.

Xerxes

7. bog, kap. 1-6, 8-19 og 101-104.

Baggrundsviden: Hvem var Xerxes?

 • En persisk storkonge, som regerede over Perserriget 486-465 fvt.
 • Var grækernes modstander i den afgørende del af perserkrigene, hvor Xerxes invaderede Grækenland i 480-479 fvt.
 • Hans fo…

...

Herodot som historieskriver

Her har vi noter til Herodot som historiker og historieskriver.

Hvem er Herodot?

 • En græsk historieskriver, der levede ca. 480-425 fvt, og voksede op i Halikarnassos i det sydvestlige Lilleasien.
 • Perserkri…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind