Herodot i udvalg (tekstsamling)

Herodot i udvalg er en tekstsamling fra Herodots historieværk, som benyttes i Oldtidskundskab i gymnasiet. Bogen er af Thure Hastrup og Leo Hjortsø, som også står bag oversættelsen af historieværket.

På Studienet har vi hjælp til nogle af de mest benyttede uddrag, som er med i Herodot i udvalg

I denne webbog finder du også noter, hvor vi bl.a. kommer ind på Herodots liv samt hans metode, kildebrug og fortællestil. Desuden har vi en længere introduktion til Herodot som historieskriver, der nogenlunde svarer til afsnittet 'Introduktion og oplysninger' i  Herodot i udvalg.