Hellenere og barbarer (udvalg af Herodots historie)

Hellenere og barbarer er en tekstsamling fra Herodots historieværk, som benyttes i Oldtidskundskab i gymnasiet. Bogen er af Thure Hastrup, Leo Hjortsø og Finn Jorsal. 

På Studienet har vi analysehjælp til de mest benyttede dele af Hellenere og barbarer.

1. bog af Herodots historie:

3. bog:

7. bog:

  • Xerxes, som dækker afsnittene: "Den nye perserkonge Xerxes" (kap. 1-6), "Beslutningen af det store persiske felttog" (kap. 8-19), "Xerxes og Demaratos om grækernes tapperhed" (kap. 101-104).
  • Kampen mod perserne, som dækker afsnittene: "Påbegyndelsen af felttoget mod Grækenland" (kap. 32-37), "Felttoget mod Grækenland (fortsat)" (55-56, 60), "Athens betydning for grækernes sammenhold" (138-145).
  • Thermopylai: Slaget ved Thermopylæ (kap. 201-228).