Forfatningsdebatten

Her får du hjælp til at analysere “Forfatningsdebatten mellem de tre persiske stormænd” i Herodots historie, 3. bog, kapitel 80-83. Teksten er også kendt som “Tronintriger i Perserriget - den første forfatningsdebat”.

...

Kontekst og baggrundsviden

“Forfatningsdebatten” handler om, hvilken forfatning og styreform perserne skal vælge til deres rige: demokrati, oligarki eller monarki

Den historiske baggrund

Handlingen foregår i år 522 fvt., hvor perserne midlertidigt var uden leder. Perserkongen Kambyses var død dette år, og herefter opstod et magttomrum, hvor to persiske magere (højtstående præster) tog magten. Den ene udgav sig for at være Kamb…

...

Resumé

Efter at de syv persiske stormænd har overvundet magerne, samles de for at diskutere, hvordan de vil udforme det fremtidige styre i Perserriget. Tre af dem holder en tale, hvor de argumenterer for hver deres styreform. Otanes anbefaler demokrati, Megabyksos er fortaler for oligarki og Dareios for monarki.

Otanes’ tale (fortaler for demokrati)

Otanes mener, at monarki ender ud i et brutalt styre, hvor eneherskeren bliver magtsyg, misundelig og overmodig, og hvor han ændrer folkets skikke. Han misbruger sin magt til at gøre vold mod andre, og han kan tillade sig hvad som helst, fordi han ikke skal stå til regnskab for noget. D…

...

Analyse og fortolkning

Her ser vi nærmere på analyse og fortolkning af “Forfatningsdebatten” i Herodots historie, 3. bog, kap. 80-83.

Otanes’ argumenter stemmer overens med Herodots budskaber

Det er interessant at lægge mærke til, at Otanes’ argumenter imod monarki minder om Herodots herskerkritik i historieværket. Der er et gennemgående budskab hos Herodot om, at eneh…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind