7. bog

Her finder du hjælp til udvalgte dele af bog 7 af Herodots historie. 7. bog handler især om begyndelsen af persernes felttog mod Grækenland, som var ledet af perserkongen Xerxes.

Vi giver idéer til analyse og fortolkning af de afsnit, som læses mest i Oldtidskundskab i gymnasiet.

Indhold:

Uddrag af analysehjælpen til bog 7 i Herodots historie

At bygge bro mellem Asien og Europa kan forstås som et billede på perserkongens forsøg på at samle de to kontinenter under sit herredømme ved at erobre Grækenland (og det øvrige Europa, som ifølge Herodot i sidste ende var planen, jf. 7. bog, kap. 8). Det var et af spørgsmålene under perserkrigene: Skulle Asien og Europa forenes, eller skulle europæerne (grækerne) bevare deres frihed?

At der kommer “en mægtig storm” og ødelægger broerne kan vi tolke som udtryk for, at det ifølge Herodot er gudernes vilje, at projektet om at forene de to kontinenter skal mislykkes. Det er et dårligt varsel for Xerxes, men ikke et varsel, han forstår. Derimod bliver han vred og straffer både vandet og brobyggerne.  

Desuden er det symbolladet, at perserne får “fønikerne” og “ægypterne” til at bygge broerne. Disse to folkeslag, fra nutidens Libanon og Egypten, var naboer til europæerne, og for perserne var de så at sige ‘broen til Europa’. Gennem fønikerne og egypterne fik perserne viden om grækerne og de øvrige sydeuropæiske folk, og erobringen af Egypten og Fønikien muliggjorde persernes forsøg på at samle Asien og Europa...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind