Herodot som historieskriver

På de følgende sider går vi i dybden med Herodot som historieskriver (historiograf). 

Vi ser på, hvilken betydning hans livsforløb har haft for udformningen af historieværket. Derefter får du hjælp til at analysere værkets formelle og historievidenskabelige sider. Det vil bl.a. sige genre, fortællestil og tendens samt Herodots metode og brug af kilder.

Indhold: