Historie og samfund

Her finder du en kort forklaring på vigtige ord og begreber om antikkens historie og samfund, som du kan støde på i faget Oldtidskundskab. Det er fx vigtige perioder i den græske og romerske oldtid samt politiske og samfundsmæssige begreber. Navne på vigtige personer finder du på siden om personer i antikken. Navne på vigtige steder finder du under stednavne fra antikken

Agora

Den centrale plads i en polis (by). Agoraen var centrum for det sociale liv og både handelsplads, forsamlingsplads og hjemsted for templer og offentlige bygninger. Den kunne også benyttes til andre formål som fx teater og sport. På agora var der desuden ofte opstillet stentavler med nogle af bystatens vigtige love og beslutninger. Den tilsvarende romerske udgave er forum.

Antikken

Et andet ord for den græske og romerske oldtid (ca. 500 f.Kr. – 500 e.Kr.). Kaldes også den klassiske oldtid. Mere om antikken.

Archont

Ledende embedsmand i en græsk bystat.

Aristokrati

Et aristokratisk styre vil sige, at staten er ledet af adelen, dvs. overklassens mænd. Overklassen/adelen er ofte modstandere af demokratiet. Aristokrati er et fåtalsstyre ligesom oligarki.

Arkaisk tid

Perioden i den græske oldtid, som kommer efter geometrisk tid og går forud for klassisk tid. Arkaisk tid er ca. 700-480 f.Kr. Handel og kultur begynder at blomstre, og de græske bystater grundlægger kolonier i hele middelhavsområdet. Læs mere om arkaisk tid.

Autopsi

Betyder “selvsyn”. Det at man ser noget med egne øjne. Det spiller bl.a. en rolle i Herodots historieskrivning. Han lægger vægt på, at han selv, eller dem han taler med, skal have set det, han skriver om. Hændelserne skal være bevidnede af troværdige kilder. Dette princip blev senere vigtigt i historievidenskaben.

Barbarer

Ikke-grækere, andre folkeslag end grækere. Ordet bruges ofte nedsættende og kommer af "dem der siger bar-bar", dvs. taler uforståeligt og ligesom børn, dvs. taler ikke-græsk. Barbar får også betydningen uciviliseret og underbegavet. Romerne tager ordet til sig og bruger det om alle andre folk end romere og grækere.

Bouleterion

Rådhus.

De tredive tyranner

Den gruppe af politikere, der i år 404 f.Kr. blev sat til at lede Athen efter nederlaget til Sparta i den peloponnesiske krig. De tredive tyranners tid var et mareridt for Athen, hvor omkring 1500 borgere blev henrettet. Efter at en oprørshær lykkedes med at besejre de tredive tyranner, blev demokratiet genindført i Athen i 403 f.Kr.

Deliske søforbund (Athens søforbund)

En politisk og militær alliance mellem mange græske bystater, der indgås i 478 fvt. efter perserkrigene som beskyttelse mod nye angreb fra perserne. Også kendt som Athens søforbund. 

Athen bliver den...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind