Miljø

Kaldes også miljøkarakteristik eller bare miljø.

Miljøet er en borgerlig dagligstue

Det fysiske miljø i ”Hyrdinden og Skorstensfeieren” virker som en borgerlig dagligstue. Det kan vi allerede se i eventyrets begyndelse, hvor vi hører om det store udskårne træskab:

Har Du nogensinde seet et rigtig gammelt Træskab, ganske sort af Alderdom og skaaret ud med Snirkler og Løvværk? Just saadant et stod der i en Dagligstue, der var arvet fra Oldemoder, og udskaaret med Roser og Tulipaner fra øverst til nederst; der vare de underligste Snirkler og mellem dem stak smaa Hjorte Hovedet frem med mange Takker, men midt paa Skabet stod snittet en heel Mand.

I eksemplet bliver det store skab i dagligstuen beskrevet meget detaljeret. Det er typisk for en borgerlig dagligstue, at der er flotte udskårne træskabe. Senere i eventyret antyder Kineseren også, at skabet ”er af Mahognitræ”, hvilket er en fin træsort til møbler. Vi får derfor helt fra eventyrets begyndelse et indtryk af, at miljøet er en borgerlig og fin dagligstue.

I løbet af eventyret hører vi også om de mange fine pynteting, der pryder dagligstuen. Vi kan se et eksempel på det, da vi hører om hyrdinden og skorstensfejeren for første gang:

for der stod en yndig lille Hyrdinde af Porcelain; Skoene vare forgyldte, Kjolen nydelig hæftet op med en rød Rose og saa havde hun Guldhat og Hyrdestav; hun var deilig. Tæt ved hende stod en lille Skorsteensfeier, saa sort som et Kul, men iøvrigt ogsaa af Porcelain; han var ligesaa reen og peen som nogen Anden, at han var Skorsteensfeier, det var jo bare noget han forestillede, Porcelainsmageren kunde ligesaa godt have gjort en Prinds af ham, for det var eet!

Her bliver hyrdinden og skorstensfejeren detaljeret beskrevet som nogle fine porcelænsfigurer. Det er neto...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind