Layout

Layout

Her giver vi nogle enkle og gode råd til layout i din DHO.

Sidehoved og sidefod: Skriv dit navn, klasse, datoen og opgavens titel her.

Afsnit og linjeskift: Spring en linje over, når du skifter til et nyt afsnit. Dette giver et overskueligt layout. Skriv ikke for korte afsnit, men uddyb altid dine pointer og begrundelser i afsnittene.

Sidetal: Lav sidetal i din DHO. Dette giver overblik over, hvor langt man er kommet, når man læser din opgave. Du indsætter sidetal i Word ved at klikke på ”Indsæt” og derefter ”Sidetal”.

Overskrifter: DHO er en rapport, så du må gerne bruge overskrifter som "Analyse", "Diskussion" og lignende. Men overskrifterne bliver bedre, hvis du udspecificerer dem, så du fx skriver "Analyse af Hitlers tale til Rigsdagen" og "Diskussion af levevilkårene". 

Lav forklarende billedtekster, hvis du inddrager illustrationer, tabeller, grafter eller lignende. 

Skrifttype: Brug en almindelig skrifttype som fx Calibri eller Times New Roman, størrelse 12.

Forside

Allerforrest i din DHO skal du lave en forside. På forsiden skal du have følgende med:

  • Opgavens titel (fx ”Ungdomsoprøret i 1960’erne”)
  • Evt. en undertitel (fx ”En undersøgelse af årsagerne til ungdomsoprøret”)
  • Dit navn
  • Navnet på din skole
  • Navnet på din klasse
  • Navnet på dine vejledere
  • Dato for aflevering

Forsiden behøver hverken billeder eller illustrationer. Men hvis du vælger at bruge et forsidebillede, så skal du huske at angive en kilde i din opgave. Du skal også helst bruge et billede eller en illustration, som har direkte forbindelse til dit indhold. 

Indholdsfortegnelse

Din DHO skal indeholde en indholdsfortegnelse, som giver overblik over afsnittene i din opgave. Indholdsfortegnelsen er let at lave i Word:

Sørg for overskrifterne på dine afsnit i opgaven er skrevet med overskrift 1 og overskrift 2 i Word.

Lav indholdsfortegnelsen på følgende måde:

  • Klik på ”Referencer” og herunder ”Indholdsfortegnelse”.
  • Vælg nu den type indholdsfortegnelse, du gerne vil indsætte.

Indholdsfortegnelsen oprettes automatisk. Indholdsfortegnelsen placeres som det første efter forsiden. Hvis du tilføjer nye overskrifter, efter du har lavet indholdsfortegnelsen, skal du huske at højreklikke på den og vælge "opdater felt".