Redegørelse

Hvad er en redegørelse?

Formålet med en redegørelse er at give et godt overblik over et emne. Du skal altid skrive din redegørelse i dine egne ord og et neutralt sprog. Du må ikke inddrage dine egne holdninger eller meninger. Du må til gængæld godt bruge fagbegreber og centrale begreber fra teksterne. 

Hold fokus på dit emne og det, som du skal redegøre for. Du skal ikke bare skrive et resumé af det, der står i bøgerne, men sammenfatte deres synspunkter, fakta og eksempler på en måde, der er målrettet i forhold til dit emne og din problemformulering. Du skal altså gengive det, der er særlig relevant for netop dit emne.

I din opgave skal du altid inddrage mere end én kilde i redegørelsen. Når du har flere kilder, som siger noget forskelligt, kan du vise flere perspektiver på emnet. Flere forskellige perspektiver på emnet giver også en god baggrund for senere analyse og diskussion. Når flere kilder siger det samme, vil det give din redegørelse en solid underbygning. 

Du bør også bruge enkelte citater fra kilderne under...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind