[5]

Industrialise­ringen

Industrialiseringen betegner en længere periode i Vestens udvikling, der varede fra midten af 1700-tallet til begyndelsen af det 20. århundrede. 

Industrialiseringen ændrede mange samfund fra traditionelle landbrugssamfund til mere teknologiske industrisamfund. Derudover flyttede flere til byerne i perioden, hvilket påbegyndte det, man kalder for urbaniseringen.

Industrialiseringen er en utrolig kompleks periode, hvor især Vestens samfund udviklede sig på mange områder; teknologisk, økonomisk, socialt. Derfor indgår emnet ofte som en central del af undervisningen i Historie. 

Du kan bruge dette kompendium, hvis du vil have et godt overblik over industrialiseringens udvikling i Danmark og i resten af verden med fokus på England. Du kan f.eks. bruge kompendiet, hvis du skal læse til eksamen eller forberede dig til undervisning. 

På de følgende sider hjælper vi dig med at forstå:

Industrialiseringen hænger ofte sammen med dannelsen af arbejderklassen og organiseringen af arbejderbevægelsen. Hvis du vil vide mere om dette, anbefaler vi, at du læser vores kompendium om arbejderbevægelsen.

Uddrag fra siden om, hvad industrialiseringen er:

Mange lande udviklede sig fra traditionelle landbrugssamfund til industrisamfund i løbet af industrialiseringen. Industrialiseringen fik enormt stor betydning for organiseringen af produktionen i samfundet, og den fik stor indflydelse på de sociale forhold. 

Nogle inddeler industrialiseringen i to faser: 

 • Den første industrielle revolution, som begynder fra cirka midten af 1700-tallet med opfindelsen af dampmaskinen, der for alvor sætter industrialiseringen i gang. Denne opfindelse førte til en stigende grad af mekanisering af produktionen, som gjorde, at mange samfund udviklede sig fra en subistens- og bytteøkonomi til en pengeøkonomi med lønarbejde (kapitalisme). Man siger også, at man med industrialiseringen går væk fra det gamle standssamfund og ind i et klassesamfund. 
 • Den anden industrielle revolution, der begynder cirka fra midten af 1800-tallet, som er kendetegnet ved masseproduktion og hastig teknologisk udvikling. I denne periode oplevede man enorme teknologiske...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Industrialiseringen

[5]
Bedømmelser
 • 07-02-2023
  Givet af HFe-elev på 2. år
 • 22-07-2022
  Givet af HF-elev på 1. år
 • 12-05-2022
 • 28-11-2021
  Givet af HHX-elev på 3. år