Opbygning

Disse fem afsnit skal altid med

Opbygningen af din DHO kan variere lidt, men den består som regel af fem faste hovedafsnit, som følger den typiske måde at opdele større opgaver i gymnasiet.

1. Indledning 
Præsentation af emnet, teksterne og problemformuleringen.

2. Redegørende afsnit
Fx redegørelse for en periode, den historiske baggrund eller for nogle teksters indhold.

3. Analyserende afsnit
Besvarelse af den analyserende del af din problemformulering. Både en danskfaglig analyse og fortolkning samt en historiefaglig analyse, som er analyse af kilder og af de historiske fremstillinger af emnet.

4. Diskussion: Sammenkædende afsnit
I din diskussion skal du (som regel) kæde dine danskfaglige og historiefaglige analyser sammen til en meningsfuld helhed. I diskussionen skal du også forholde dig til dine kilder. Her kan du fx komme ind på deres troværdighed eller modsatrettede holdninger til dit emne.

5. Konklusion
Opsummering af de vigtigste pointer i opgaven og konklusion på problemformuleringen.

Derudover skal der være en forside og en indholdsfortegnelse forrest i opgaven samt en litteraturliste bagerst i opgaven.

Vi vil på de næste sider grundigt gennemgå de ting, som du skal tænke på i forhold til hver enkelt del. 

Skab sammenhæng og progression

I opbygningen af din opgave er det vigtigt, du tænker på, at de forskellige afsnit skal hænge sammen og bygge videre på hinanden. På ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind